Kognitiv beteende terapi, KBT

Vad är det?                                                                                          Omdömen från några tidigare klienter

Att agera på samma sätt leder sällan till nya resultat

I KBT (kognitiv beteendeterapi) blir vi praktiska. KBT är en framåtriktad terapiform, där vi utgår från nuet och arbetar mot framtiden. Vi tittar på vilka beteenden du kan förändra för att bli mer av den du vill vara.

Det här är en bra metod för dig som gillar när det blir konkret, vi kommer att arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteendemönster du har idag. Din utveckling sker genom små och stora förändringar i för dig ”dåliga” vanor och beteenden.

Jag är inspirerad av Compassionfokuserad terapi, CFT, som är en terapiform under paraplybegreppet KBT-terapi. Här strävar du efter att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta svårigheter i sitt liv sådant som skapar rädslor. Vi arbetare med medkänsla och självmedkänsla i olika övningar.

KBT är en samtalsterapiform, där du och jag arbetar tillsammans. För att vi ska nå framgång krävs en bra allians mellan dig och mig, och att du som klient är villig att arbeta med hemuppgifter och delta aktiv i terapin. Utan självinsikt och en vilja till förändring är ingen personlighetsförändring möjlig. Vi utgår från var du befinner dig idag och framåt. Du är expert på dig och jag på metoden.. 

 
 
 
 
 

"Tack så jättemycket Elisabeth för hjälpen jag fått av dig. Jag har fått hjälp med att förstå mig själv bättre, vad jag behöver och när jag behöver det. Jag har lärt mig att lättare få förståelse för mina tankar och känslor, och kan sortera dem bättre. Och med din hjälp har jag fått kunskap om bakomliggande orsaker till mina olika känslor - som jag nu kan hantera. Jag mår mycket bättre! Tack!"

"Terapin har hjälpt mig att hitta grunden till min problematik, hur mina rädslor hänger ihop med varandra och hur det påverkar hur jag mår. Jag har fått lära mig om hur kroppen, hjärnan och beteenden fungerar och den kunskapen är en stor hjälp på vägen till att må bättre. Jag har fått verktyg som jag kan använda för att jobba med mina problem, och jag har fått ett bra stöd så att jag vågar jobba med dem. Efter min tid hos Elisabeth känner jag mig lugnare och tryggare i situationer som tidigare varit väldigt jobbiga. Trots att gamla tankemönster och känslor finns kvar så kan jag nu identifiera dem och handskas med dem på ett helt annat sätt än innan. Det har gjort att jag känner mig gladare."

 

 

"Elisabeth och KBT:n har för mig varit den vän som JAG egentligen borde varit mot mig själv. Den vän som fått mig förstå att det inte är mig det är fel på utan det tankesätt jag har gentemot mig själv.  Jag har fått bättre kunskaper kring mina känslor, samt verktyg för att tackla dem. Viktigast av allt, hon har fått mig inse att det aldrig är försent för en förändring, så länge viljan finns."

 

”Det har varit ljuset i mörkret att gå i terapi hos i dig, du har hjälpt mig att ta tag i de problem som begränsat mig i mitt liv, TACK....."

Stresshantering, KBT-Samtalsterapi

Livs- och hälsobalans

nu även via digital plattform

geranimus.se

Copyright © Alla rättigheter förbehållna